Publicatie Milieulijst 2023 en Energielijst 2023

Zowel de Milieulijst 2023 als de Energielijst 2023 is gepubliceerd. Met ingang van 2023 is het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel verhoogd met € 48 miljoen per jaar.

Deze budgetintensivering is aanvullend op het verhoogde budget voor de MIA/willekeurige afschrijving (Vamil) met jaarlijks € 30 miljoen voor de periode 2022-2024 en de structurele verhoging van het budget voor de MIA/Vamil met € 30 miljoen per 2025. Het kabinet heeft besloten om het beschikbare budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA) voor 2023 met € 100 miljoen te verhogen.
De budgetten die in 2023 beschikbaar zijn voor de MIA, EIA en Vamil bedragen € 192 miljoen, respectievelijk € 249 miljoen en € 25 miljoen.