PvdA wil veelverdieners hoger belasten

De PvdA heeft op 1 november haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. In dit programma laat de PvdA weten een nieuw toptarief van 60% in de inkomensbelasting te willen invoeren. Daarnaast pleit de partij voor een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens. Hoe groter het vermogen, hoe meer de belastingplichtige gaat bijdragen.

De schenkingsvrijstelling van een ton voor het eigen huis moet verdwijnen. Bovendien kunnen grootaandeelhouders niet langer belasting uitstellen in hun eigen bv en stelt de PvdA een progressief tarief voor deze groep voor. Verder wil de partij vermogensongelijkheid tegengaan door ontwijkingsmogelijkheden bij erfenissen (zoals bij de bedrijfsopvolgingsregeling) aan te pakken.
De PvdA wil ook de verhuurderheffing afschaffen voor woningcorporaties die investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbare huren. Tegelijkertijd wil de partij een nieuwe heffing opleggen aan pandjesbazen en beleggers. De opbrengsten van deze zogeheten ‘Prins Bernhard-belasting’ zal worden geïnvesteerd in woningbouw.