Rechter mag niet gauw afwijken van tekst oud testament

Zelfs als de letterlijke tekst van een testament heel duidelijk uitsluitend de kinderen aanwijst als erfgenamen, kunnen er redenen zijn om toch tot een andere verdeling van de erfenis te komen. Rechtbank Limburg oordeelt dat de rechter uiterst terughoudend moet zijn bij het achteraf interpreteren van een testament.

Juist omdat kinderen in beginsel al erven, wijst het aanwijzen van kinderen als enige erfgenamen op een bewuste keuze van de erflater. Een verklaring van een kennis dat deze erflater zijn huidige partner wilde laten erven, schuift het testament daarom niet opzij.
In de desbetreffende zaak was de achtergebleven geregistreerde partner van de erflater niet alleen geen erfgenaam, een deel van de erfenis van haar ouders ging ook naar haar stiefzonen. Om zulke situaties te voorkomen, dienen geregistreerde partners partnerschapsvoorwaarden op te stellen.