Stijging gebruikelijk loon

De Belastingdienst mag in beginsel per 1 januari 2021 het fiscaal loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) stellen op € 47.000. In 2020 gold nog een standaardminimum van € 46.000. Onder omstandigheden kan de inspecteur het zogeheten gebruikelijk loon op een hoger bedrag stellen.
Is het loon dat gebruikelijk is voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarin geen sprake is van een aanmerkelijk belang minder dan € 47.000? Dan mag de inspecteur het gebruikelijk loon hooguit op dat lagere loon stellen.
Als het loon dat gewone werknemers in het economische verkeer voor de desbetreffende werkzaamheden zouden krijgen hooguit € 5.000 zou bedragen, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. De bv hoeft dan zelfs helemaal geen loon uit te betalen.