Subsidie voor organisatoren evenementen

De overheid wil een subsidieregeling voor organisatoren van evenementen invoeren. Als een evenement door coronabeperkingen onverwachts niet kan doorgaan, ontvangt de organisator 80% van de kosten terug als gift. De Staat verstrekt een lening voor de overige kosten. Moet de organisator extra kosten maken vanwege last-minute veiligheidseisen?

Dan vallen deze kosten niet onder de subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van € 385 miljoen gereserveerd. Deze steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het betreft dan festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. De Europese Commissie moet nog haar goedkeuring geven. Maar de verwachting is dat de publicatie van de regeling half april 2021 plaatsvindt.
De organisator weet pas zeker dat hij onder de regeling valt als hij het besluit daartoe van RVO ontvangt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die hij vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dus ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt.