Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling

Het bedrag om belastingvrij aan een ander te schenken, stijgt in 2021 tijdelijk met een extra bedrag van € 1.000 vanwege de coronacrisis. De algemene vrijstelling voor 2021 bedraagt daardoor € 3.244. Hetzelfde geldt voor de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan (pleeg)kinderen. Deze vrijstelling bedraagt nu € 6.604. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Als de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking is bedoeld voor een eigen woning, is onder voorwaarden een bedrag van € 105.302 onbelast te schenken.