Tijdelijke versoepeling voor betalingsuitstel

De coronacrisis heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor ondernemers. De Belastingdienst wil ondernemers ondersteunen, onder meer door een ruimhartig uitstelbeleid te voeren en verzoeken om sanering van ondernemers met een welwillende blik te beoordelen.

De Belastingdienst neemt in minnelijke saneringsakkoorden tijdelijk genoegen met een lager uitkeringspercentage. Dit is al eerder aangekondigd.
Dit besluit is op 1 augustus 2022 in werking getreden.