Totaalbedrag milieu-investeringen is in 2023 toegenomen

Uit een jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat bedrijven in 2023 12.757 aanvragen voor de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) hebben ingediend.

Het totaalbedrag van deze investeringen is € 5,8 miljard. Dat is bijna € 2 miljard meer dan in 2022. Ondernemers investeerden flink meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk minder dan het jaar ervoor. Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard.
Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven. In totaal gaat het om ongeveer € 0,5 miljard aan investeringen.