Twee/drie schijven in box 1

Met ingang van 1 januari 2020 kent box 1 in de inkomstenbelasting nog maar twee schijven voor belastingplichtigen die tevens alle premies volksverzekeringen moeten betalen.

Deze belastingplichtigen betalen 37,35% aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) over hun inkomen tot en met € 68.507. Voor zover het inkomen hoger is, valt het onder een tarief van 49,5%. AOW-gerechtigden betalen over hun inkomen tot en met € 34.712 19, 45% IB/PVV.
Ondernemers hebben effectief gezien te maken met een lager tarief. Op hun winst uit onderneming mogen zij immers de MKB-winstvrijstelling van 14% toepassen.