Uitstel invoering UBO-register

Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register met een paar maanden uitgesteld. Het blijkt dat de Kamer van Koophandel (KvK) niet in staat is om voor 1 september de achterstanden in het register weg te werken. Dit heeft geleid tot grote onrust onder betaalbedrijven.

Financiële instellingen vreesden dat zij geen nieuwe klanten meer mochten aannemen, zolang de KvK zijn bestanden niet op orde had. Maar dat is nu van de baan. De nieuwe deadline van 1 januari 2023 geldt alleen voor bedrijven die hun papieren al ingeleverd hebben bij de KvK, maar waarvan de inschrijving nog niet is verwerkt.
Het ministerie schat overigens in dat het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad is verwerkt.