Vanaf 2026 minder MRB-korting voor emissievrije auto’s

In 2024 bedraagt de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor een personenauto nihil als de CO2-uitstoot van deze personenauto 0 gram per kilometer is.

Het is de bedoeling dat vanaf 2026 deze tariefkorting wordt afgebouwd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover een factsheet gepubliceerd. In de Jaren 2026-2028 zal voor emissievrije personenauto’s een nieuwe tariefkorting van 40% gelden. Dit percentage daalt naar 35% en 30% in 2029 respectievelijk 2030. De tariefkorting geldt zowel voor het rijksdeel van de MRB, als voor de provinciale opcenten en loopt na 2030 af.
Voor plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar hooguit 50 gram per kilometer geldt in 2024 een tariefkorting van 50%.