Vennootschapsbelastingtarief eerste schijf omlaag

Per 1 januari 2020 is het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd van 19% naar 16,5%. Dit lage tarief is van toepassing op de eerste € 200.000 aan winst. De Wet bedrijfsleven 2019 bevatte ook een verlaging van het normale tarief van 25% naar 22,55%. Maar deze verlaging is niet doorgegaan.

De tariefsverlaging maakt ondernemen via de bv interessanter, maar tegenover dit voordeel staat een verhoging van het tarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit inkomstenbelastingtarief is namelijk gestegen van 25% naar 26,25%. Daarbij gelden geen schijven!