Vergoeding voor aanschaf aangiftesoftware

Ondernemers kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor de aanschaf van aangiftesoftware. De belangrijkste voorwaarde is dat de ondernemer geen eHerkenning kan aanschaffen. Dat is het geval als hij zich niet kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Kan de ondernemer voor de aangifte inloggen met DigiD? Of met het Europees erkende eIDAS? Ook dan kan hij geen vergoeding aanvragen.

De ondernemer vraagt de kostenvergoeding aan met het formulier Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair. Uiterlijk 31 december 2021 moet de aanvraag voor het jaar 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn.