Verklaring leverancier kan bewijs voor btw-fraude zijn

Stel, de fiscus houdt bij een bedrijf een boekenonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstaat twijfel over de juistheid van een factuur die van een leverancier afkomstig lijkt te zijn. Wat die leverancier daarop te zeggen heeft, kan dan een heel nieuw licht op de zaak werpen. In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden ontkende de leverancier niet alleen dat een omstreden factuur van hem was. Hij maakte dit ook aannemelijk.

Zo is de inkoopprijs die op de factuur staat bijna net zo hoog als de winkelprijs van de goederen die de factuur meldt. Bovendien gaat het om aantallen die de leverancier nooit aan de bv in een enkele verzending leverde. Verder vertoont de factuur afwijkingen van de normale facturen van de leverancier. Al met al biedt de verklaring van de leverancier het hof voldoende aanwijzingen dat de factuur inderdaad vervalst is. De inspecteur mag dan ook naheffen.
Deze zaak benadrukt ook dat de belastingrechter niet is gebonden aan de uitspraak van de strafrechter. De strafrechter was er namelijk niet van overtuigd dat de desbetreffende factuur was vervalst.