Verklaring voor laag tarief/vrijstelling OVB beschikbaar

In verband met de wijzigingen in de overdrachtsbelasting (OVB) heeft de Belastingdienst twee verklaringen over de OVB beschikbaar gesteld. Het betreft de verklaringen ‘overdrachtsbelasting startersvrijstelling’ en ‘overdrachtsbelasting laag tarief’.

Met de ‘verklaring overdrachtsbelasting laag tarief’ kan de verkrijger van een onroerende zaak de toepassing van het lage tarief (2%) van de OVB bij de aankoop van een eigen woning aanvragen. Wil iemand in aanmerking komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning? Dan moet hij gebruikmaken van de ‘verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling’.Let op! Voor de startersvrijstelling is de waarde van de woning tot 1 april 2021 niet van belang. Na 1 april 2021 is de startersvrijstelling alleen van toepassing als de waarde van de woning niet meer bedraagt dan € 400.000.
De aankoop van een woning die voor de koper geen eigen woning is, valt sinds 1 januari 2021 onder het normale tarief van 8%.