Verkoop van e-books pas sinds 2020 onder verlaagd btw-tarief

Op 4 december 2018 is een Europese richtlijn gewijzigd. Daardoor heeft Nederland de digitale verkoop van e-books onder het verlaagd btw-tarief kunnen brengen. Vanwege de neutraliteit met betrekking tot de verkoop van gewone boeken moest dat eigenlijk ook gebeuren.

Maar de implementatie in de Nederlandse wet heeft pas plaatsgevonden op 1 januari 2020. Voor Rechtbank Noord-Nederland heeft een verkoper van e-books het standpunt ingenomen dat al in 2019 de verkopen van e-books onder het lage tarief hadden moeten vallen. De rechtbank is hierin niet meegegaan. Een lidstaat moet enige tijd krijgen om de wijziging van een richtlijn te implementeren. De desbetreffende invoering in de Nederlandse wetgeving heeft volgens de rechtbank niet onredelijk lang geduurd.
De levering van digitale educatieve informatie die is aangebracht op fysieke dragers valt al sinds 1 januari 2010 onder het verlaagde tarief. Tenminste, voor zover die informatie kennelijk voor minimaal 90% is bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs.