Voorwaarden NOW3 bekend

Op 28 augustus 2020 had het kabinet bekendgemaakt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) te verlengen. De voorwaarden en wijzigingen van de NOW3 zijn inmiddels in hoofdlijnen bekend gemaakt. Het beoogde tijdvak waarbinnen men aanvragen kan doen voor de derde tranche van de NOW3 is 16 november tot en met 13 december 2020.

Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.
Deze regeling is met ingang van 10 oktober 2020 in werking getreden. Zij vervalt met ingang van 1 september 2023.