Voorziening groot onderhoud vormen kan zonder kostenpiek

De Belastingdienst accepteert pas dat een ondernemer een egalisatiereserve vormt als hij voldoet aan het zogeheten piek-vereiste. Dit vereiste houdt in dat de onderhoudskosten in een jaar substantieel afwijken van de gemiddelde omvang van de onderhoudsuitgaven.

In een zaak voor rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur gesteld dat het piek-vereiste ook geldt voor het vormen van een voorziening van groot onderhoud. Maar de rechtbank heeft dat standpunt verworpen.
In deze zaak heeft de ondernemer een voorziening voor groot onderhoud mogen vormen omdat hij daardoor kosten van het gebruik van de te onderhouden bedrijfsmiddelen toerekende aan de perioden waarin dat gebruik heeft plaatsgevonden.