Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen!

Een zaak voor Rechtbank Limburg maakt duidelijk dat werkgevers voldoende COVID-19-maatregelen moeten nemen als zij hun werknemers verbieden thuis te werken. Dit geldt des te meer als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep behoort. Dit was ook het geval voor de rechtbank.

Een bv vond dat zij voldoende maatregelen had genomen om de werkplek veilig te maken voor een baliemedewerkster met chronisch hartfalen. De vrouw en de bedrijfsarts dachten daar anders over. Omdat de werkplek niet veilig was en de bv geen thuiswerk aanbood, bleef de vrouw thuis. De rechtbank oordeelde dat de werkgever het loon van de vrouw moest doorbetalen.
In dit geval had de werkgever de balie voorzien van een spatscherm en elke ochtend en namiddag onder meer de balie, de toetsenborden en de muizen laten reinigen. Maar het spatscherm schermde de balie slechts gedeeltelijk af. Bovendien ontbraken desinfectiemogelijkheden en afgeschermde looproutes.