Wijziging in aanleveren van data over betalingen aan derden

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden zijn aan te leveren. Zo kan men volgend jaar de gegevens aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst óf via Digipoort, maar zijn in 2023 de huidige invoerapplicaties niet meer te gebruiken.

Het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden) vervangt deze applicaties.
Vanaf 1 januari 2023 moeten inhoudingsplichtige uitbetalers altijd gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren. Vanaf die datum krijgen zij hiervoor geen uitnodiging meer van de fiscus. Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers hoeven gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden alleen aan te leveren wanneer zij daarvoor een uitnodiging krijgen van de Belastingdienst.