Wijziging Subsidieregeling STAP-budget

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd. Het gaat onder andere om het openstellen van nog twee aanvraagtijdvakken.

Daarnaast vindt een beperking van het budget plaats tot OCW-erkende scholing, die arbeidsmarktgericht is en voldoet aan kwaliteitseisen. De eis dat OCW-scholing marktconform geprijsd moet zijn, komt te vervallen. Het subsidieplafond voor de resterende tijdvakken in 2023 wordt verlaagd naar € 10 miljoen vanwege de beperking van het scholingsaanbod.
De vervaldatum van de Subsidieregeling STAP-budget is aangepast naar 2024 vanwege de beëindiging van het STAP-budget. Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 september 2023.