Winstaandeel voor 15-jarig kind mag niet zo hoog zijn

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen hun kinderen in de onderneming laten meewerken. In principe kan een kind dat in de hoedanigheid van mede-ondernemer doen. In dat geval heeft het recht op een aandeel van de winst. Maar dat winstaandeel moet wel zakelijk zijn.

Rechtbank Gelderland oordeelt bijvoorbeeld dat een winstaandeel van € 12.000 niet zakelijk is als het kind vijftien jaar oud en leerplichtig is. Het is dan niet aannemelijk dat dit kind zestig uur per week werkt in de onderneming van zijn ouders.
In tegenstelling tot veel inkomsten wordt de winst uit onderneming van een kind niet toegerekend aan zijn ouders, maar aan het kind zelf.