Geen zorgen om uw jaarrekening

Het samenstellen van de jaarrekeningen is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Met onze financiële kennis maken we aan de hand van uw financiële administratie een financieel overzicht dat bestaat uit:

  • Een balans met de bezittingen en schulden met toelichting
  • Een winst-en-verliesrekening met de opbrengsten en kosten met toelichting

Een jaarrekening geeft u en de gebruiker van de jaarrekening inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. Hierdoor heeft u meer inzicht in zaken als branchecijfers en kunnen andere stakeholders de informatie voor een diversiteit aan doeleinden gebruiken.

Gebruikers van de jaarrekeningen kunnen zijn:

  • Eigenaren van de onderneming om de jaarcijfers te vergelijken met voorgaande jaren, met concurrenten of met branchecijfers;
  • De belastingdienst om de aangegeven jaarwinst en de te betalen of te ontvangen belasting te beoordelen;
  • Kredietverstrekkers zoals banken om te controleren of de aflossing en rente betaald kunnen worden;
  • Potentiële kopers van een onderneming om te beoordelen wat de winstgevendheid van een onderneming is;
  • Andere geïnteresseerden die bij de Kamer van Koophandel (bij een verplichte deponering zoals bijvoorbeeld een B.V.) de jaarrekening kunnen opvragen.

Bespreken jaarrekening

Voordat we een definitieve jaarrekening opstellen, bespreken wij samen met u de zaken die opvallen of waarbij een keuze gemaakt kan worden zoals bijvoorbeeld:

  • Is het verstandig de nieuwe auto zakelijk of privé te houden?
  • Zijn alle subsidiemogelijkheden benut?
  • Zijn er betere financieringsmogelijkheden beschikbaar?

Bij de bespreking houden we rekening met u als ondernemer en uw onderneming. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij met u meedenken bij diverse vraagstukken. Hierdoor kunnen wij u ondersteunen in financieel bevorderlijke besluiten.

Wanneer komt u vrijblijvend kennismaken op kantoor?

Neem contact met ons op

Financiën