NIEUWS

Subsidie voor organisatoren evenementen

De overheid wil een subsidieregeling voor organisatoren van evenementen invoeren. Als een evenement door coronabeperkingen onverwachts niet kan doorgaan, ontvangt de organisator 80% van de kosten terug als gift. De Staat verstrekt een lening voor de overige kosten. Moet de organisator extra kosten maken vanwege last-minute veiligheidseisen?

Lees meer >>

Rechter mag niet gauw afwijken van tekst oud testament

Zelfs als de letterlijke tekst van een testament heel duidelijk uitsluitend de kinderen aanwijst als erfgenamen, kunnen er redenen zijn om toch tot een andere verdeling van de erfenis te komen. Rechtbank Limburg oordeelt dat de rechter uiterst terughoudend moet zijn bij het achteraf interpreteren van een testament.

Lees meer >>

Debiteur op rekening ander bedrijf laten betalen is fraude

Stel dat een dga twee bv’s heeft waarvan een waarschijnlijk binnenkort failliet gaat. De dga laat de debiteuren van de noodlijdende bv hun betalingen storten op rekening van de andere bv. Op die manier hoopt de dga te voorkomen dat de Belastingdienst beslag legt op de bankrekening van de noodlijdende bv.

Lees meer >>

Overheid verlengt betaalpauze hypotheekrente

Normaal gesproken moet de eigenaar van een eigen woning op zijn minst een annuïtair aflossen als hij zijn hypotheekrente wil aftrekken. Tijdens de coronacrisis kan het lastig zijn om de annuïteit te kunnen betalen. Sommige banken komen daarom met hun schuldenaren een betalingspauze overeen.

Lees meer >>

Onzakelijke lening aan dga: heel pensioen afgekocht

Een uitspraak van gerechtshof Den Bosch maakt duidelijk dat bv’s waarin een pensioen in eigen beheer (PEB) was ondergebracht voorzichtig moesten zijn met geld lenen aan hun dga. Dit is vooral zo als de onderneming van de bv krap in de liquiditeiten zit, toenemende (belasting)schulden heeft en de dga niets aflost.

Lees meer >>

Starter moet woning binnen maand gebruiken

Per 1 januari 2021 is de aankoop van een woning door kopers tussen de 18 en 35 jaar vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Zij mogen deze startersvrijstelling echter maar één keer toepassen. Vanaf 1 april 2021 zal bovendien de aanvullende voorwaarde gelden dat de totale waarde van de woning niet uitkomt boven de € 400.000.

Lees meer >>