NIEUWS

Loondoorbetaling na ontslag op staande voet

Even was er paniek onder werkgevers. Stel: men ontslaat iemand. Dat ontslag wordt – zoals meestal – aangevochten. De kantonrechter vernietigt het ontslag. Daarmee ontstaat er een verplichting tot loondoorbetaling. Dat kan als pijnlijk worden ervaren, bijzonder is het niet.

Lees meer >>

Pijnlijk: post voor een overledene

Het overkomt de besten, dus ook de Belastingdienst. Maar het blijft pijnlijk: post voor iemand die eerder al overleden is. Dat is trouwens wat anders dan post gericht aan de erven inzake de nog bestaande fiscale verplichtingen van een overledene. Denk aan het bekende F-biljet in de inkomstenbelasting, waarbij die F staat voor ‘finale’. Finale aangifte; daar is geen woord aan gelogen.

Lees meer >>

Hoeveel waarde heeft het betalingskenmerk?

Het komt met grote regelmaat voor. Belastingplichtigen die weliswaar het juiste bedrag van hun belastingaanslag betalen, maar de betaling van een verkeerd kenmerk voorzien. Logisch, want in zo’n lange cijferreeks als het kenmerk is, zijn twee getalletjes zo omgewisseld. Dat de administratie van de Belastingdienst hierdoor ontregeld raakt mag duidelijk zijn; voordat je het weet spuugt de computer naheffingsaanslagen met een verzuimboete uit. Meestal wordt dat snel weer hersteld, en gaan naheffing en boete – mits de aanslag tijdig en tot een correct bedrag is betaald – weer van tafel.

Lees meer >>

Weg met het BSN in de btw!

Het is voor veel ondernemers een reële angst: identiteitsfraude, doordat het een fluitje van een cent is om uit het (onder meer verplicht in het handelsregister te vermelden) btw-nummer het burgerservicenummer (BSN) te destilleren. Er is veel tegen geprotesteerd, maar de fiscus gaf geen krimp. Maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Lees meer >>

Bonnetje alleen is onvoldoende bewijs!

Een belastingplichtige claimde toepassing van de giftenaftrek voor een bedrag van € 1.520. Het bewijs voor de gift bestond uit een kwitantie van het goede doel in kwestie plus een bankafschrift waaruit bleek dat een (min of meer) met de gift corresponderend bedrag in contanten was opgenomen.

Lees meer >>

Geen belastingrente over periode dat voorlopige aanslag al betaald is

Belastingrente is een omstreden fenomeen. Dat heeft een aantal oorzaken, maar de voornaamste reden voor alle irritatie lijkt het feit te zijn dat het in rekening gebrachte bedrag weinig meer met de (economische) werkelijkheid van doen heeft. Zo kreeg onlangs een BV voor haar verlengde eerste boekjaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van € 13.000. Dat bedrag werd betaald.

Lees meer >>

21e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Het is een goede traditie geworden dat de Belastingdienst halfjaarlijks rapporteert over haar werkzaamheden (in de ruimste zin van het woord). Over dit rapport kunnen dan weer Kamervragen worden gesteld. Zo ook nu. De vragen zijn talrijk en betreffen de meest uiteenlopende onderwerpen.

Lees meer >>

Geen naheffing bij verhoging btw-tarief

Het lage tarief van 6% in de btw zal met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd naar 9%. Deze maatregel is enige tijd geleden opgenomen in het regeerakkoord. En zoals bij iedere mutatie in het btw-tarief ontstaan er problemen met vooruitbetaalde bedragen en met doorlopende prestaties, zoals abonnementen.

Lees meer >>

Airbnb-inkomsten belast?

In korte tijd is Airbnb groot geworden. Erg groot zelfs. En niet alleen in Amsterdam. Pas geleden nog werd bekend dat de hotels in Maastricht veel last hebben van dit fenomeen, omdat hun bezettingsgraad onder druk zou staan. Het verwijt van oneerlijke concurrentie is dan snel gemaakt.

Lees meer >>

Onderzoek naar aanpassing belastingstelsel

U kunt de krant niet openslaan of er wordt wel weer melding gemaakt van nieuwe problemen bij de Belastingdienst. Is het dan wel verstandig om daar bovenop de fiscus op te zadelen met een geheel nieuw belastingstelsel? Waarschijnlijk niet.

Lees meer >>