NIEUWS

Brexit-vouchers

Hoe de gevolgen van de brexit nu vormgegeven gaan worden is nog onduidelijk. Sterker nog: we weten niet eens of er wel een regeling gaat komen. De kansen op zo’n ‘hard brexit’ lijken aanzienlijk te zijn. Maar ondertussen zitten ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk met de gebakken peren.

Lees meer >>

Zonnepanelen en WOZ

Zonnepanelen verhogen de WOZ-waarde van uw woning. Althans, dat kan het geval zijn, aldus een recente beslissing van Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018. In het concrete geval leidde de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak van de getaxeerde woning tot een hogere WOZ-waarde tot een bedrag van € 3.000. Van belang hierbij is de intentie van de woningeigenaar.

Lees meer >>

Pijnlijk: dwarslaesie

De bekende gebruikelijk loon regeling van art. 12a Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) zorgt met grote regelmaat voor rechtspraak. Als uitgangspunt hierbij dient een dga die werkzaamheden voor zijn of haar vennootschap verricht een salaris op te nemen van ten minste € 44.000. Tegenbewijs is echter mogelijk.

Lees meer >>

Te laat aangifte doen is prijzige grap

U moet niet alleen juist en volledig aangifte doen, u moet vooral ook op tijd aangifte doen. Dat ondervond een (toegegeven: hardleerse) belastingplichtige die over het jaar 2015 opnieuw te laat was met het indienen van zijn aangifte vennootschapsbelasting. De Inspecteur legde daarom een verzuimboete op van € 2.639, wegens het te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Lees meer >>

Dure golfkilometers

Een dga reed – zoals zoveel van zijn collega’s – rond in een auto van de zaak. Een dure, want de cataloguswaarde bedroeg bijna € 90.000. Je kunt dan te maken krijgen met de bekende bijtelling van (toen nog) 25%. Wie dat niet wil kan een kilometeradministratie bijhouden, waarmee je kunt aantonen dat de auto nauwelijks privé gebruikt wordt. Dat deed deze dga.

Lees meer >>

Kosten terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar

Kosten rondom het verkrijgen (of juist niet hoeven betalen) van alimentatie worden niet spiegelbeeldig behandeld. De kosten om een alimentatie-uitkering te verkrijgen zijn aftrekbaar, de kosten om je ex-partner van het lijf te houden weer niet. Dat ondervond een man die in 2011 gescheiden was. Vanaf 2010 had hij alimentatie betaald. Ten onrechte vond hij achteraf en er werden procedures opgestart om de betaalde bedragen terug te krijgen.

Lees meer >>

Naar de rechter voor drie euro!

Bij parkeerbelastingen kunnen de emoties hoog oplopen, ook als het niet om groot geld gaat. Zo ook in een zaak waarbij iemand een naheffingsaanslag parkeerbelasting kreeg opgelegd. Tegen deze belastingaanslag werd bezwaar gemaakt, en dat bezwaar werd toegekend. De aanslag ging van tafel en er werd ook nog een proceskostenvergoeding toegekend van € 246.

Lees meer >>

Echt beslissen en niet voor de vorm!

Ook de Belastingdienst is aan termijnen gebonden. Bijvoorbeeld om een beslissing te nemen op een ingediend bezwaar. Worden die termijnen niet gehaald dan kan de fiscus een dwangsom of een schadevergoeding verschuldigd zijn. De verleiding kan dan groot zijn om, als de inspecteur ziet aankomen de termijn niet te gaan halen, een beslissing ‘voor de vorm’ te nemen.

Lees meer >>

Rente familiebank gemaximeerd

Het komt vaak voor: kinderen die geld lenen van hun ouders, om op die manier een huis te kunnen kopen. Het bijzondere aan deze financiering zijn de fiscale gevolgen. Voor de kinderen is de betaalde rente aftrekbaar als eigen woningrente, bij de ouders blijft de feitelijk ontvangen rente onbelast.

Lees meer >>