NIEUWS

Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen!

Een zaak voor Rechtbank Limburg maakt duidelijk dat werkgevers voldoende COVID-19-maatregelen moeten nemen als zij hun werknemers verbieden thuis te werken. Dit geldt des te meer als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep behoort. Dit was ook het geval voor de rechtbank.

Lees meer >>

Chaos door grenscontroles na Brexit

Britse bedrijven slaan alarm als gevolg van de chaos in de exporthandel. De oorzaak van deze chaos zou de enorme hoeveelheid aan nieuwe regels door de Brexit zijn. Handelaren beweren tegen allerlei kosten aan te lopen voor de uitvoer van goederen naar Europa.

Lees meer >>

Geldigheid UBO-register onder vuur

De belangenorganisatie Privacy First heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen om het recent ingevoerde UBO-register buiten werking te stellen. Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s).

Lees meer >>

VSO mag niet extra geheim zijn

In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is onlangs een wijziging opgenomen. Voortaan mogen de partijen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) geen geheimhoudingsbepaling meer opnemen.

Lees meer >>

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Veel opdrachtgevers vinden de regels over inhuur van zzp’ers onduidelijk. Het kabinet heeft daarom een webmodule laten maken die kan helpen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Deze Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is gepubliceerd op de internetsite van Ondernemersplein.

Lees meer >>

Bij kilometermarge hoeft rittenregistratie niet perfect te zijn

Met een sluitende rittenregistratie kan een ondernemer bewijzen dat hij minder dan 500 privékilometers heeft gereden met de auto van de zaak. Maar in een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland waren de Excel-bestanden, waarin een ondernemer zijn registraties had vastgelegd, beschadigd geraakt. De bestanden waren als rittenadministratie bijna volledig onleesbaar.

Lees meer >>

Stijging gebruikelijk loon

De Belastingdienst mag in beginsel per 1 januari 2021 het fiscaal loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) stellen op € 47.000. In 2020 gold nog een standaardminimum van € 46.000. Onder omstandigheden kan de inspecteur het zogeheten gebruikelijk loon op een hoger bedrag stellen.

Lees meer >>

Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling

Het bedrag om belastingvrij aan een ander te schenken, stijgt in 2021 tijdelijk met een extra bedrag van € 1.000 vanwege de coronacrisis. De algemene vrijstelling voor 2021 bedraagt daardoor € 3.244. Hetzelfde geldt voor de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan (pleeg)kinderen. Deze vrijstelling bedraagt nu € 6.604. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lees meer >>