NIEUWS

Normaal vermogensbeheer kan veel tijd kosten

Het kan gebeuren dat de dga van een bv met een verhuurbedrijf veel tijd kwijt is aan het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de dga niets uitbesteedt. Toch wil dat niet zeggen dat in zo’n situatie feitelijk sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Lees meer >>

Fiscus moet beperkte bewaarplicht buitenlandse bank accepteren

Sommige buitenlandse banken hanteren een bewaartermijn die korter is dan in Nederland. Zo had een man een rekening aangehouden bij een Chinese bank die een bewaartermijn hanteerde van zeven jaren. Nadat de Chinese bank de oude transactieoverzichten had weggegooid, was het voor de man in alle redelijkheid niet mogelijk om oude rekeninggegevens op te vragen.

Lees meer >>

Nieuw btw-identificatienummer in gebruik

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) ontvangen van de fiscus. Zij moeten dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al hun contacten met klanten of leveranciers.

Lees meer >>

Opleidingsuren tellen mee voor urencriterium

Sommige ondernemers volgen een opleiding voor het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om hun onderneming uit te oefenen. Volgens Rechtbank Den Haag tellen uren die een ondernemer aan zo’n studie besteedt ook mee voor het urencriterium.

Lees meer >>

Vennootschapsbelastingtarief eerste schijf omlaag

Per 1 januari 2020 is het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd van 19% naar 16,5%. Dit lage tarief is van toepassing op de eerste € 200.000 aan winst. De Wet bedrijfsleven 2019 bevatte ook een verlaging van het normale tarief van 25% naar 22,55%. Maar deze verlaging is niet doorgegaan.

Lees meer >>

Actuele eisen na overname hypotheek van ex

Bij een echtscheiding komt het vaak voor dat de ex-partner die de echtelijke woning blijft bewonen het aandeel in de woning en de hypotheekschuld van de ander overneemt. Voor de achterblijvende echtgenoot vormt het van de ex-partner overgenomen aandeel in de hypotheekschuld een nieuwe schuld.

Lees meer >>

Twee/drie schijven in box 1

Met ingang van 1 januari 2020 kent box 1 in de inkomstenbelasting nog maar twee schijven voor belastingplichtigen die tevens alle premies volksverzekeringen moeten betalen.

Lees meer >>