NIEUWS

Meer ruimte in EIA in 2023

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021 gestuurd. Het demissionaire kabinet volgt de conclusie van het rapport dat de EIA een doelmatig instrument is voor het verminderen van broeikasgassen.

Lees meer >>