Geen zorgen om uw belastingen...

Bijna niemand vindt het fijn om belasting te betalen. Vaak komt daarbij dat de belastingen sterk met elkaar verweven zijn waardoor het overzicht snel verloren lijkt. De veelheid aan verschillende soorten belastingen leidt namelijk onvermijdelijk tot een confrontatie met meerdere “belastingen”. Om deze situaties alsnog financieel gunstig uit te laten pakken, is er expertise nodig.

Ons streven, voor u.

“Onze cliënten behoren geen cent meer belasting te betalen
dan strikt noodzakelijk en onvermijdelijk is”

Met onze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat op een legale manier belastingheffing vermeden wordt. Indien nodig betrekken we externe adviseurs bij complexe problemen met een belangrijk financieel belang. Hierdoor kan ons streven voor u verwezenlijkt worden!

Wij houden ons dagelijks bezig met het:

 • opstellen van aangiftes Inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers;
 • opstellen van aangiftes Vennootschapsbelasting voor B.V.’s;
 • indienen van aangiftes Loonheffing voor ondernemingen met personeel;
 • opstellen van periodieke aangiftes Omzetbelasting.
 • Advisering op alle belastinggebieden.

Samen met u gaan we op zoek naar de ideale samenwerking op alle belastinggebieden en spreken we af wie wat en wanneer doet.

Wanneer komt u vrijblijvend kennismaken op kantoor?

Neem contact met ons op

Financiën
belastingen

Verschillende belastingen waarmee u te maken heeft zijn:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • dividendbelasting;
 • erfbelasting;
 • schenkbelasting;
 • vermogensrendementsheffing;
 • omzetbelasting (btw);
 • rechten bij invoer;
 • rechten bij uitvoer;
 • accijnzen zoals alcoholaccijns en tabaksaccijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;
 • belastingen op personenauto's en motorrijwielen (bpm);
 • motorrijtuigenbelasting (mrb);
 • belasting zware motorrijtuigen;
 • overdrachtsbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • bankbelasting;
 • milieubelastingen, zoals kolenbelasting, en energiebelasting.
 • kansspelbelasting;