Aanslagtermijn schenkbelasting start na tweede overlijden

Normaal gesproken heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd om een gewone aanslag schenkbelasting op te leggen. Als de aangifte achterwege is gebleven, gaat de aanslagtermijn in na de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de registers van de burgerlijke stand.

In een zaak voor rechtbank Noord-Holland stelde een vrouw dat men altijd moet uitgaan van het eerste overlijden dat plaatsvindt: het overlijden van de schenker of van de begunstigde. De rechtbank brengt hierin een sterke nuancering aan. Als de inspecteur op het moment van het eerste overlijden nog niet op de hoogte was noch kon zijn van de schenking, mag hij aansluiten op het tweede overlijden.
De aanslagtermijn bij het niet doen van een (tijdige) aangifte vervalt pas twintig jaar na de schenking als zowel de schenker als de begiftigde een rechtspersoon is.