Let op juiste code invloed verzekeringsplicht

De code invloed verzekeringsplicht in de aangifte loonheffingen geeft bijzondere omstandigheden voor het verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen aan.

De Belastingdienst en UWV constateren geregeld dat de code invloed verzekeringsplicht onjuist is ingevuld in de aangifte loonheffingen. Zo komt het geregeld voor dat de code invloed verzekeringsplicht wordt ingevuld met code A (‘Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de dga’) of code B (‘Vorige eigenaar’). Tegelijkertijd komen de indicaties voor de werknemersverzekeringen op ‘Ja’ te staan. Deze combinatie is onjuist. Invulling van code A en B moet alleen als de echtgenoot, het familielid, of de vorige eigenaar, niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding. In situaties waarin de werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen omdat er wel een gezagsverhouding is, is gebruik van deze codes niet aan de orde.
Een juist gebruik van de code invloed verzekeringsplicht is erg belangrijk, omdat het van invloed kan zijn op de uitkeringsrechten.