Locaties camera’s voor MRB-controle bekend

Het demissionaire kabinet heeft gestreefd naar een zo effectief en efficiënt mogelijke inrichting van de controle en het toezicht op de heffing en inning van motorrijtuigenbelasting (MRB). Volgens dit kabinet is het efficiënt om daarbij mede gebruik te maken van camerabeelden die gemaakt zijn op de openbare weg.

Van deze camera’s is volgens de minister van Financiën vast komen te staan dat aan alle efficiëntie-eisen op het gebied van privacy, beveiliging en kwaliteit wordt voldaan. Ook de Belastingdienst meent dat het toezicht op de naleving van de Wet MRB 1994 op een effectieve en proportionele wijze plaatsvindt. Dat komt ook door het verwerkingsproces van de camerabeelden zodanig in te richten dat camerabeelden die niet relevant zijn, zo snel mogelijk worden vernietigd.
De locaties van deze camera’s kenmerken zich door het feit dat er sprake is van intensieve verkeersstromen en een behoorlijke spreiding over het land. De locaties zijn nader beschreven in Staatscourant 2023, 34995.