OM kan adviseur in strafzaak laten getuigen

Voor een beëdigd advocaat die als zodanig handelt, geldt een wettelijk verschoningsrecht. Als dezelfde advocaat in een andere positie handelt als belastingadviseur, kan sprake zijn van een afgeleid verschoningsrecht.

Maar hoe zit het als iemand als belastingadviseur handelt voor een belastingplichtige, later wordt beëdigd als advocaat en nog later wordt gevraagd als getuige in een strafzaak tegen de belastingplichtige? Met dit vraagstuk kreeg rechtbank Amsterdam te maken. Het ging om een paar adviseurs die een bv hadden bijgestaan in een fiscale procedure. Daarnaast was deze bv verwikkeld in een strafrechtelijke procedure die samenhing met de fiscale procedure. De adviseurs waren later beëdigd als advocaat maar hadden zich in de strafzaak niet opgesteld als advocaat. Onder deze omstandigheden mogen de officiers van Justitie de advocaten in de strafprocedure vragen stellen over de periode waarin zij nog niet waren beëdigd als advocaat.
Op grond van het fair play-beginsel mag de Belastingdienst een belastingadviseur niet ondervragen over wat hij in vertrouwelijkheid heeft besproken met zijn cliënt over diens fiscale positie.