Online fitness coach telt als adviseur voor de btw

Rechtbank Gelderland heeft onlangs de vraag moeten beantwoorden in welk land de diensten door een online fitnesscoach voor de btw plaatsvinden. Volgens de rechtbank zijn zulke diensten vergelijkbaar met diensten van raadgevende personen en adviesbureaus.

De termen ‘raadgevende personen en adviesbureaus’ in de wet impliceren namelijk dat de dienstverlener over een bepaalde deskundigheid op het relevante vakgebied moet beschikken. De diensten door raadgevende personen en adviesbureaus aan niet-ondernemers die buiten de EU wonen, vinden plaats in het woonland van de afnemer. Dat betekent dat de online fitness coach zijn diensten buiten Nederland heeft verricht. Hij hoeft daarom geen Nederlandse omzetbelasting te berekenen over deze diensten.
Normaal gesproken vinden diensten aan particulieren plaats in de staat waar de ondernemer is gevestigd of zijn vaste inrichting heeft. Diensten die verband houden met sportieve activiteiten en die zijn verleend aan particulieren, zijn in beginsel belast in het land waar de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.