Pakket Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft de meeste wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Tot de aangenomen wetsvoorstellen behoren onder meer het Belastingplan 2024 zelf, de Overige fiscale maatregelen 2024, de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtspersonen en de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024.
De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit verworpen.
Ook de Fiscale verzamelwet 2024 is aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat onder andere de verplichting om giften in natura van meer dan € 10.000 per fiscale partner te onderbouwen met een taxatierapport.