Schenking aan werknemer hoeft geen loon te zijn

Alles wat iemand uit een dienstbetrekking geniet, kwalificeert in principe fiscaal gezien als loon. Daarom zal de Belastingdienst een schenking van een werkgever aan een werknemer al snel als loon bestempelen.

Maar dan moet de inspecteur wel het causale verband tussen de betaling door de werkgever en de dienstbetrekking van de werknemer kunnen aantonen. In een zaak voor rechtbank Gelderland had een werkgever aan drie werknemers ieder € 100.000 en aan één werknemer € 60.000 gegeven. Volgens het bedrijf gaat het om schenkingen die zijn gedaan vanwege de privérelatie tussen een dga van het bedrijf en de werknemers. De vier werknemers verkeerden in 2014 in financieel zwaar weer. Bovendien behoren de desbetreffende werknemers tot de familie- of kennissenkring van de dga. Verder heeft alleen de eerdergenoemde dga als enige van de drie aandeelhouders van de werkgever uiteindelijk de betaling via verrekening in rekening-courant gedragen. De rechtbank meent daarom dat er onvoldoende verband bestaat tussen de schenkingen en de dienstbetrekking om ze als loon te bestempelen.
Eventueel kunnen wel andere belastingen aan de orde zijn, zoals inkomstenbelasting over aanmerkelijk belanginkomsten of schenkbelasting.