Vast bedrag verblijfkosten eigen rijders 2024 bekend

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, zullen verblijfskosten maken. Omdat het lastig kan zijn om de aftrekbare verblijfskosten vast te stellen, is onder voorwaarden een forfait te gebruiken.

Dit forfait bestaat uit een vast bedrag per gereden dag. Dit vaste bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48.
De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.