Verkoop pand tegen getaxeerde waarde: geen verkapt dividend

Verkoopt een dga zijn woning aan zijn holding tegen een bedrag dat volgens de fiscus hoger is dan de werkelijke waarde? Dan kan de inspecteur het verschil aanmerken als een verkapte winstuitdeling.

Maar heeft de dga zijn verkoopprijs vastgesteld op grond van de taxatie door een onafhankelijke deskundige? Dan ligt het voor de hand dat de dga zich niet bewust was van enige bevoordeling. In dat geval kan geen sprake zijn van een verkapte winstuitdeling.
Zowel de dga als de holding moeten zich bewust zijn van de bevoordeling, wil de Belastingdienst met succes kunnen stellen dat sprake is van een verkapte winstuitdeling.