Wettelijke rente nu 7%

De hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald bij besluit overeenkomstig de daartoe ontwikkelde vaststellingssystematiek.

De wettelijke rente wordt berekend door de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (de referentierente) te verhogen met een opslag van 2,25%, met afronding van halve procenten of meer naar boven en overigens naar beneden. De basisherfinancieringsrente van de ECB bedraagt op 31 oktober 2023 4,5%. Dit betekent per peildatum ultimo oktober 2023 een rentepercentage van 6,75 %. In overeenstemming met de vaststellingssystematiek wordt de wettelijke rente per 1 januari 2024 bepaald op 7%.
Omdat de wettelijke rente nu meer bedraagt dan 6%, zijn ouders op hun overbedelingsschulden aan hun kinderen vanaf 1 januari 2024 een enkelvoudige rente van 1% verschuldigd.