Ook in 2024 € 2.950 subsidie elektrische auto

De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s blijft volgend jaar toch € 2.950. Dit schrijft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief over het onderzoeksrapport ‘De rol van de SEPP bij aanschaf van een elektrische auto’.

Lees meer >>

Publicatie Steunpakket voor het mkb

Op 12 september 2023 heeft de Europese Commissie een steunpakket voor het mkb gepubliceerd. Dit pakket bevat onder andere een voorstel voor een richtlijn inzake belastingvereenvoudiging voor het mkb.

Lees meer >>

Na twintig jaar btw terugvragen is veel te laat

De wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. In een zaak voor rechtbank Noord-Nederland hebben vennootschappen meer dan twintig jaar na het voldoen van omzetbelasting een bezwaarschrift tegen deze afdracht ingediend.

Lees meer >>

Toch giftenaftrek via bv

De in het Belastingplan 2024 voorgestelde afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting gaat niet door. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat het desbetreffende artikel in het Belastingplan 2024 laat vervallen.

Lees meer >>

Verlaging van grens excessief lenen

Als een dga excessief leent van zijn eigen bv, kan de Belastingdienst het excessieve deel aanmerken als een fictieve dividenduitkering. De toets om te bepalen of een dga in een kalenderjaar excessief heeft geleend van zijn bv, vindt plaats aan het einde van dat kalenderjaar.

Lees meer >>