Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

Onder voorwaarden is het mogelijk voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950 subsidie aan te vragen. Voor een gebruikte auto is de subsidie € 2.000. Op de Autolijst Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren (SEPP) staan merken en modellen van elektrische personenauto’s die mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie.

Lees meer >>

Tweede Kamer neemt Wet toekomst pensioenen aan

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen op 22 december 2022 aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt dat jongere werknemers, ook die met flexibel werk, sneller en eerder een pensioenbedrag opbouwen. Ook moeten zij eerder kunnen meeprofiteren van gunstige beleggingsresultaten.

Lees meer >>

Rittenregistratie moet adressen begin- en eindpunt noemen

In beginsel moet een werkgever een bijtelling toepassen op het loon van een werknemer met een auto van de zaak. Deze bijtelling mag achterwege blijven als de werknemer aannemelijk maakt dat hij op jaarbasis hooguit 500 privékilometers aflegt met de auto van de zaak. Dit kan hij aannemelijk maken met een rittenregistratie.

Lees meer >>

Nieuw formulier ‘Corona betaalregeling’

Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunnen ondernemers de Belastingdienst online vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Het is mogelijk om een betaling per kwartaal in plaats van per maand aan te vragen. Maar het is ook mogelijk een betaalpauze van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen in te lassen.

Lees meer >>

Werknemer ontvangt vertrekvergoeding in jaar van betaling

Sommige werknemers ontvangen aan het einde van hun dienstbetrekking een zogeheten vertrekvergoeding. In een zaak voor rechtbank Gelderland heeft de ex-werkgever de vergoeding uitbetaald in januari 2020. Maar de uitbetaling van de vergoeding is bij de werkgever verwerkt in de loonaangifte van het tijdvak december 2019. De inspecteur stelt dat de vertrekvergoeding bij de werknemer is belast in 2019. De rechtbank wijst dit standpunt af.

Lees meer >>

Bv met alleen dga’s mag LH-aangifte vóór tijdvak doen

Bv’s met een of meer dga’s mogen onder voorwaarden aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in een handreiking van de Belastingdienst. In het desbetreffende bedrijf mogen alleen dga’s werken, eventueel met meewerkende echtgenoten en kinderen. Er mag geen ander personeel zijn. Bovendien mogen de dga’s en meewerkende echtgenoten en kinderen niet zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Lees meer >>

Winstaandeel voor 15-jarig kind mag niet zo hoog zijn

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen hun kinderen in de onderneming laten meewerken. In principe kan een kind dat in de hoedanigheid van mede-ondernemer doen. In dat geval heeft het recht op een aandeel van de winst. Maar dat winstaandeel moet wel zakelijk zijn.

Lees meer >>

Landelijke Landbouwnormen 2022 bekend

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Lees meer >>