Forse aanpassingen van Milieulijst in 2024

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwste Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel flink aangepast. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld geen belastingvoordeel meer voor investeringen in vervoersmiddelen met een fossiele brandstofmotor inclusief hybride en ‘dual-fuel’-varianten.

Lees meer >>

Ook pauzedrankje valt onder laag btw-tarief

Hof Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin een btw-ondernemer een cultureel podium met een groot en gevarieerd aanbod van voorstellingen exploiteert. De bezoekers betalen altijd één bedrag voor de voorstelling, het gebruik van de garderobe, de verstrekking van een pauzedrankje en de reserveringskosten.

Lees meer >>

Locaties camera’s voor MRB-controle bekend

Het demissionaire kabinet heeft gestreefd naar een zo effectief en efficiënt mogelijke inrichting van de controle en het toezicht op de heffing en inning van motorrijtuigenbelasting (MRB). Volgens dit kabinet is het efficiënt om daarbij mede gebruik te maken van camerabeelden die gemaakt zijn op de openbare weg.

Lees meer >>

Pakket Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft de meeste wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Tot de aangenomen wetsvoorstellen behoren onder meer het Belastingplan 2024 zelf, de Overige fiscale maatregelen 2024, de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtspersonen en de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024.

Lees meer >>